Upravit stránku

Nedošlo ke změnám v sazbách DPH (10, 15 a 21%) ani ke změně v limitu pro plátcovství (nadále se bude uplatňovat limit 1 mil. Kč za dvanáct po sobě jdoucích kalendářních měsíců – pozor – neplést s kalendářním rokem.).

Nejhlavnější změny, které novela přináší, jsou tyto:

  • přináší změny v oblasti uplatnění odpočtu daně za jiný kalendářní rok
  • přináší změny v oblasti úpravy odpočtu daně u dlouhodobého majetku
  • reaguje na judikaturu v oblasti uplatnění DPH z mank
  • reaguje na EU směrnici k uplatnění DPH u poukázek
  • institut nespolehlivých plátců doplňuje o institut nespolehlivých osob
  • ručení za daň rozšiřuje na platby virtuální měnou
  • režim přenesení daňové povinnosti rozšiřuje o poskytování zaměstnanců ve stavebnictví

Zásadní změnou pro osvobození DPH u prodeje nemovitosti je v §56, kdy byl definován funkční celek jako pozemek, spojený se stavbou. Tím pádem i zahrada, součást nového RD prodávaného developerem, bude osvobozena.

Nahoru