Upravit stránku

Na letošní rok jsou připraveny dvě novely Insolvenčního zákona.

 

První už prošel na konci roku 2016 sněmovnou a jeho cílem je mj. zprůhlednění samotného insolvenčního řízení. Většina práce se přenáší ze soudů na insolvenční správce. Samotné řízení v rámci oddlužení už bude jen písemné. Vše proběhne v kanceláři insolvenčního správce a soud si přečte až zprávu o přezkumu a o oddlužení. Tím by se vše mělo výrazně zrychlit.

 

Druhá novela, která by měla být schválena na přelomu zimy a jara má mj. za cíl odstranit šikanózní insolvenční návrhy, kdy jedna firma podá na druhou insolvenční návrh jen proto, aby ji ztížila podnikání. Soudy takový návrh nejprve posoudí, aniž by jej – jako v současné době – zveřejnili a pokud jej neshledají důvodný, odmítnou jej. A kdo bude takový návrh na někoho podat, musí počítat se zálohou – u právnické osoby 500.000,-Kč u fyzické osoby 100.000,-Kč.

Zásadní připravovanou změnou je možnost, aby do oddlužení mohl vstoupit kdokoli bez ohledu na výši dluhů. Oddlužení nově bude trvat 3, 5 nebo 7 let v závislosti na výši pohledávek. Cílem by mělo být umožnění oddlužení lidem s „neřešitelnou“ výší dluhů. Zároveň by se měla zrušit hranice 1/3 povinného splacení dluhů. Výše ke splacení bude záviset na příjmech dlužníka a rozhodnutí soudu.

Bohužel, zákon vůbec nemyslí na věřitele, takže modelový případ – dlužník uvidí, že je zle. Tak sebere všechny síly, napůjčuje si, kde se dá, odebere zboží na fakturu se splatností a podá na sebe návrh na insolvenci s povolením oddlužení. A věřitelé dostanou za 7 let 20% a budou rádi. Smutné.

Nahoru