Upravit stránku

GDPR slaví první rok

V květnu jsme oslavili první výročí úžasného nařízení Evropského parlamentu a Rady, krátce zvaného GDPR. Jedná se o směrnici, pojednávající o zpracování osobních údajů a jejich volném pohybu. Česky – proč podnikatelům nepřidat další byrokracii, aby se nenudili, že?

Účast na daňovém podvodu musí prokázat správce daně

Skvělý článek Ing. Martina Nováka, kdy rozebral případ, kdy se Nejvyšší správní soud (NSS)  ve svém rozsudku zabýval případem, kdy správce daně odmítl přiznat daňovému subjektu z přijatých zdanitelných plnění nárok na odpočet daně z přidané hodnoty. Správce daně tvrdil, že daňový subjekt věděl nebo vědět měl, že se účastní řetězce transakcí, které jsou zatíženy podvodem na dani z přidané hodnoty.
Nahoru